Printer Friendly Version Овера докумената @ 18 September 2012 01:34 PM

Шведска и Летонија су потписнице Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа. У складу са Хашком конвенцијом, наши документи се признају у овим земљама, као што се и документа издата у тим замљама признају у Србији,  уколико су оверени печатом «Apostille». У Шведској, Аpostille потврду стављају овлашћени нотари (notarius publicus). 

За оверу потписа потребно је лично присуство и важећи пасош или лична карта Републике Србије.

За сва додатна питања везана за оверу докумената, молимо притисните следећи линк ОВДЕ:

 

За додатна обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.