Printer Friendly Version Војни меморијали @ 18 September 2012 02:07 PM

На подручју Шведске, у периоду између 1941. и 1945. године, умрла су 24 Југословена, а места меморијала нису позната. 

За обавештења, молимо обратите се Конзуларном одељењу Aмбасаде.