Printer Friendly Version Overa dokumenata @ 19 September 2012 10:11 AM

Švedska i Letonija su potpisnice Haške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. U skladu sa Haškom konvencijom, naši dokumenti se priznaju u ovim zemljama, kao što se i dokumenta izdata u tim zamljama priznaju u Srbiji,  ukoliko su overeni pečatom «Apostille». U Švedskoj, Apostille potvrdu stavljaju ovlašćeni notari (notarius publicus).

Za overu potpisa potrebno je lično prisustvo i važeći pasoš ili lična karta Republike Srbije.

Za sva dodatna pitanja vezana za overu dokumenata, molimo pritisnite sledeći link, OVDE:

 

Za dodatna obaveštenja, molimo obratite se Konzularnom odeljenju Ambasade.