Printer Friendly Version Настава матерњег језика у Шведској - учење српског језика @ 8 November 2019 10:43 AM

Школски систем образовања у Шведској пружа могућност ученицима основне школе, једном недељно, часове матерњег језика (укључујући и српски језик), уколико је језик свакодневно средство комуникације и уколико ученици задовољавају основне критеријуме познавања језика. Истраживања су показала да учење и развој матерњег језика у великој мери утичу на савладавање наставног садржаја на шведском језику. Ученици који похађају наставу матерњег језика постижу боље резултате у школи.
Настава матерњег језика пружа могућност ученицима који немају шведски као матерњи језик да на свом језику (укључујући и српски језик) науче да читају, пишу и стичу нова знања. Свако дете има право да похађа наставу матерњег језика, уколико у општини постоји бар петоро деце која говоре истим језиком.
Настава се углавном одвија у матичним школама ученика или у некој од школа на територији општине, након редовне наставе. Похађање наставе је добровољно и стога родитељи морају да поднесу захтев школи или општини, уколико желе да им дете похађа наставу матерњег језика. Након пријављивања ученика за наставу, матерњи језик постаје обавезан предмет, који се од шестог разреда оцењује.
Новопридошла деца која не знају довољно шведски језик, имају право и на помоћ у настави на матерњем језику, укључујући и српски језик. То значи да наставник матерњег језика помаже детету у редовној настави. Наставник матерњег језика пружа помоћ ученику у  савладавању наставног садржаја свих предмета, у току редовне наставе. Помоћна настава није нешто што ученик или школа бира, већ је школа дужна да je понуди ученику (studiehandledning på modersmål).
Кроз наставу на српском језику, која укључује и помоћну наставу, ученик има могућност да развија своје језичке способности, да се изражава, како усмено, тако и писмено, на следећи начин:
- користећи свој матерњи језик као средство комуникације;
- кроз разликовање језичких структура и лингвистичких  стандарда;
- читајући и анализирајући књижевна дела, као и друге врсте текстова који се користе у различите сврхе;
- кроз осврт на традицију, културне феномене и друштвена питања у областима у којима се говори матерњи језик, упоређујући са условима у Шведској.


Напомена:
Овај текст је рађен у сарадњи са групом наставника у Шведској. Амбасада Републике Србије у Стокхолму отворена је за даље сугестије.