Printer Friendly Version Početak primene on-line aplikacije za podnošenje zahteva za vize tipa D u VIS @ 21 May 2021 12:38 PM

Obaveštavamo vas da je počela sa radom on-line aplikacija za izdavanje viza kroz VIS. Da bi došli do formulara za popunjavanje podataka za vizu D, molimo pritisnite sledeći  link: https://econsulate.gov.rs/